Brabant Magazine - Editie 9

Magazine cover

HANDELSMISSIES

BRABANT
Chinese handelsmissie

BRABANT
Chinese handelsmissie

BRAZILIË
biologisch afval

BRAZILIË
biologisch afval

CHINA
agrarische industrie

CHINA
agrarische industrie

DUITSLAND
auto’s & techniek

DUITSLAND
auto’s & techniek

Provincie profiteert van groei-economieën

De Brabantse economie wordt steeds internationaler. Om aan-
sluiting te vinden bij de sterke economieën van de wereld, gaan
er regelmatig economische missies naar interessante regio’s.
Én er komen buitenlandse delegaties naar Brabant.

Economie

Economische missies zijn een uitgelezen kans om het goede Brabantse investe-
ringsklimaat aan het buitenland te laten zien. En natuurlijk om handelsbe-
trekkingen tussen Brabant en andere regio’s in de wereld te versterken, in sectoren die aansluiten bij de Brabantse expertise. Bedrijven van hier zijn betrokken
bij ‘biobased economy’ in Brazilië, waarbij biologisch restmateriaal wordt hergebruikt.
En bij het Chinese ‘clean tech’, een manier
om energie te winnen uit algen en afval.
Of bij de Duitse ‘high tech’-sector, bijvoor-
beeld op het gebied van ‘smart mobility’.

VERSTERKEN

van handelsbetrekkingen

Statenlid Marijke Tsoutsanis (VVD)
voorzitter Platform Internationalisering

“De provincie Noord-Brabant biedt een breed palet aan sterke factoren, bijvoor-
beeld op het gebied van ‘high tech’, ‘life science’ en ‘biobased economy’. Met eco-
nomische missies brengen we dit onder de aandacht. Zo stimuleren we de samen-
werking tussen kennisinstellingen,

overheden en bedrijven, en bevorderen
we de export. Kortom: het etaleren en creëren van kansen. Het Platform Inter-
nationalisering is nauw betrokken bij
deze ontwikkelingen. We kijken waar
en op welke manier we Brabant in
deze sectoren verder kunnen helpen.”

‘Kansen etaleren en creëren’

Wat vindt u van
ECONOMISCHE
MISSIES?

Wat vindt u van
ECONOMISCHE
MISSIES?

“De Technische Universiteit Eindhoven is bezig met het ontwikkelen van ‘connected vehicles’ en ‘smart mobility’. Technieken die auto’s via een internetverbinding met elkaar verbinden. Zo kan informatie over files bijvoorbeeld snel uitgewisseld worden en kunnen auto’s snel reageren op een remmende voorganger.”

“In oktober zijn we met onder meer TomTom en de universiteit op economische missie naar Beieren gegaan. Die Duitse regio is enorm interessant voor ons: grote elektronische industrie, grote elektronicabedrijven als Siemens en autoproducent BMW. En de Universiteit
van München doet veel onderzoek naar ‘smart mobility’.
Door de parallellen krijg je kruisbestuiving: samenwer-
kingsverbanden tussen de universiteiten en bedrijven.
Zo richten we naar aanleiding van de reis nu een inter-
nationaal programma op voor studenten, promotieonder-
zoeken en bedrijven. Een platform op het gebied van open
applicaties voor auto’s waaraan we samenwerken.”

Carlo van de Weijer
TomTom Traffic solutions en directeur
Smart Mobility van de TUE

KRUISBESTUIVING

door parallellen

“Brabant heeft een lange handelsrelatie met Jiangsu, een provincie in het noordoosten van China. Dit is een gebied met een sterke traditie in de agricultuur. De laatste jaren ondergaat het land een enorme industrialisering en wij kunnen een graantje meepikken. Jiangsu betekent massa: stallen voor 4 miljoen kippen. Erg vervuilend. Daar kunnen wij wat aan doen. Wij beschikken over meerdere technieken voor de agrarische industrie, zowel op het gebied van dierenvoeding als productie. Wij kunnen de kippenmest bijvoorbeeld drogen. Zo kan het kunstmest vervangen.”

“Het grootste voordeel van een economische missie is
de politieke steun. In sommige landen, zoals China, bereik
je dan veel meer. Het is het verkennen van een land met behoefte door een land met kennis. We moeten ons vakmanschap en boerenverstand combineren met de mogelijkheden en de behoeftes van China. Dankzij
deze missies kan Brabant daarin uitblinken.”

Ruben van Maris
directeur Van Maris Projects

BRABANTS VAKMANSCHAP

combineren met Chinese behoeftes

“We gaan naar São Paulo en Belo Horizonte, 2 grote steden in het zuidoosten van Brazilië. De missie is gericht op het uitbouwen van relaties en plannen. Het is goed om meer over een land te weten. Hoe drijven zij handel? Dat leer je niet uit een boekje. Helemaal niet in Brazilië, een land in opkomst, met een nieuwe middenklasse die buiten de landsgrenzen kijkt. De Braziliaanse overheid heeft veel studiebeurzen vrijgegeven. Dat maakt het voor Braziliaanse studenten interessant om in het buitenland te studeren en stage te lopen bij een groot Nederlands bedrijf.”

“We willen een kennisplatform opzetten waarin we samenwerken op het gebied van ‘biobased economy’: het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van biologisch afval. Wij hebben de kennis en de infrastructuur,
Brazilië de grondstoffen.”

Frans van Kalmthout
vice-voorzitter Avans Hogeschool

WIJ DE KENNIS,

Brazilië de grondstoffen

“In veel culturen is het gebruikelijk dat de overheid
het eerste zakelijke contact legt. Het is onze taak om de Brabantse paden te effenen voor buitenlandse overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Brabant heeft een ontzettend goed investeringsklimaat. En dat willen we graag aan anderen laten zien. Wij fungeren als gastheer. Verbinden, initiëren, faciliteren en ondersteunen.
Zo openen we de deuren.”

“Tijdens inkomende missies laten we nieuwe partijen
zien wat er hier, onder meer in Brainport, mogelijk is.
Zo hebben we in april van dit jaar een Chinese delegatie ontvangen en komen er nog meer missies uit China en Noordrijn-Westfalen. We zitten in één van de hoogst opgeleide regio’s ter wereld en hebben open innovatie
hoog in het vaandel staan. Vroeger werd innovatie van producten en diensten vooral binnen de eigen organisatie gehouden, maar tegenwoordig ontwikkelen organisaties ideeën met partijen van buitenaf. En daarin loopt Brabant voorop. Er liggen veel kansen in deze samenwerking, voor Brabant en het buitenland.”

Gedeputeerde Bert Pauli (VVD)
Economische Zaken en Bestuur

PADEN TE EFFENEN

Het is onze taak om

http://www.brabant.nl/missies

VENNEN

LANGSTRAAT

Technology by MagStream Real Time Publishing